ด้านหน้า "พลาซ่าพาวิเลียนแบนด์สแตนด์"

お気に入り

4 กุมภาพันธ์ 2019 -

ภาพ ด้านหน้า "พลาซ่าพาวิเลียนแบนด์สแตนด์"1
ภาพ ด้านหน้า "พลาซ่าพาวิเลียนแบนด์สแตนด์"2
จำเป็นต้องรับบัตรคิวก่อนใช้บริการ
ตัวละครดิสนีย์
จูดี้ ฮอปส์, นิค ไวลด์

ขอเชิญทุกท่านมาพบปะและถ่ายภาพร่วมกับเหล่าตัวละครสุดหรรษา ณ บริเวณด้านหน้า "พลาซ่าพาวิเลียนแบนด์สแตนด์"

บริการพบกับตัวละครดิสนีย์นี้จำเป็นต้องรับบัตรคิวก่อนใช้บริการ

วิธีรับบัตรคิวและการใช้บริการพบกับตัวละครดิสนีย์
• ท่านสามารถรับบัตรคิวได้ที่บริเวณด้านหน้า "พลาซ่าพาวิเลียนแบนด์สแตนด์" (กรุณาตรวจสอบตำแหน่งของสถานที่ที่เครื่องหมายรูป ★ ในภาพบริเวณด้านล่าง)
• บริการบัตรคิวจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดทำการ และหยุดให้บริการเมื่อถึงจำนวนผู้ใช้บริการที่กำหนด
• ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวเพื่อรับบัตรคิว อนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการเป็นหมู่คณะ (จำนวน 2 ท่านขึ้นไป) กรุณาให้ตัวแทนคณะของท่านนำบัตรเข้าสวนสนุกของสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการใช้บริการมาแสดงแก่พนักงานเพื่อรับบัตรคิว
• จำกัดการรับบัตรคิววันละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่มเท่านั้น
• ท่านสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องของท่านได้กลุ่มละ 1 รูปเท่านั้น
• กรุณาใช้บัตรคิวภายในเวลาที่ระบุบนบัตรเท่านั้น หากเกินเวลาที่ระบุ บัตรคิวใบดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที
• อาจมีกรณีที่ต้องขอยกเลิกบริการพบกับตัวละครดิสนีย์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ

บริการถ่ายภาพโดยช่างภาพของสวนสนุก (มีค่าบริการ)

มาเก็บบันทึกความทรงจำร่วมกับเหล่าผองเพื่อนดิสนีย์ผ่านภาพถ่ายโดยช่างภาพของสวนสนุกด้วยบริการ "ดิสนีย์สแนปโฟโต้" กันเถอะ! (มีค่าบริการ)

สถานที่ตั้ง

ภาพ สถานที่ตั้ง
*ไม่มีบริการแจกลายเซ็นของตัวละครดิสนีย์
*สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้บริการด้วยกัน กรุณามาที่สถานที่ให้บริการดังกล่าวพร้อมกันทุกท่าน
*บริการนี้จำเป็นต้องรับบัตรคิวก่อนใช้บริการ
*อาจมีกรณีที่ต้องขอยกเลิกบริการพบกับตัวละครดิสนีย์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ
*อาจมีกรณีที่งดบริการถ่ายภาพโดยช่างภาพของสวนสนุกในระหว่างให้บริการพบกับตัวละครดิสนีย์
*ท่านสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องของท่านได้กลุ่มละ 1 รูปเท่านั้น
×

最新ニュース

閉じる