พบกับตัวละครดิสนีย์

お気に入り
  • อาจมีกรณีที่เวลาทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบเวลาทำการทุกครั้งก่อนมาเยือนสวนสนุก
  • เวลาให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในสวนสนุกหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
  • หากเกสท์มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้ท่านเข้าใช้บริการได้ แม้จะยังอยู่ในเวลาให้บริการ
  • สามารถถ่ายรูปด้วยกล้องที่ท่านพกมาได้กลุ่มละ 1 รูปเท่านั้น
  • มีบริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ (มีค่าบริการ)
  • อาจมีกรณีที่เวลาให้บริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กำหนดการของเดือนถัดไปจะประกาศในช่วงวันที่ 8 ของเดือนก่อนหน้า