ข้อมูลเส้นทางบริเวณโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

お気に入り
  • โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านใช้บริการขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณใกล้เคียงโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทหรือพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดหรือช่วงวันหยุดยาว

แผนที่เส้นทางการจราจร

周辺道路の画像

หากท่านเดินทางมาจากทางฝั่งจังหวัดโตเกียวโดยใช้ทางด่วนชุโตะวังกัง กรุณาใช้ทางออกอุรายาสุแทนทางออกคาไซในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมักประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงในช่วงวันหยุด

ข้อมูลเส้นทางสำหรับการมาเยือนสวนสนุก

แผนที่แสดงเส้นทางจาก "ทางออกอุรายาสุ" ไปยังลานจอดรถโตเกียวดิสนีย์แลนด์

往路のマップの画像

ท่านสามารถเดินทางไปยังลานจอดรถของสวนสนุกโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจาก "ทางออกอุรายาสุ" ของทางด่วนชุโตะวังกัง

ข้อมูลเส้นทางสำหรับการเดินทางกลับ

แผนที่แสดงเส้นทางจากลานจอดรถโตเกียวดิสนีย์แลนด์ไปยังทางด่วนชุโตะวังกัง

帰路のマップの画像

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปทางฝั่งจังหวัดโตเกียว กรุณาใช้ "ทางเข้าไมฮามะ" "ทางเข้าอุรายาสุ" หรือ "ทางเข้าคาไซ" และสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปทางฝั่งจังหวัดชิบะหรือฝั่งถนนวงแหวนรอบนอก (จังหวัดไซตามะ ฯลฯ) กรุณาใช้ "ทางเข้าอุรายาสุ"

  • หมายเหตุ : โปรดทราบว่าช่วงเวลาสวนสนุกปิดทำการเป็นช่วงที่มีรถยนต์เคลื่อนตัวออกจากที่จอดรถของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวและถนนในบริเวณใกล้เคียง จนอาจส่งผลให้การออกจากลานจอดรถแต่ละแห่งเป็นไปอย่างยากลำบากและใช้เวลานาน จีงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้