การเดินทางโดยรถไฟ/รถโดยสาร

お気に入り
map

ท่านสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โดยใช้เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

สถานีรถไฟชินจูกุ (Shinjuku Station)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เปลี่ยนสายรถ 1 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

สถานีรถไฟ JR ชินจูกุ

ขึ้นรถไฟ JR สายจูโอ รถด่วน
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สถานีรถไฟโตเกียว (Tokyo Station)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สถานีรถไฟ (Ikebukuro Station)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที เปลี่ยนสายรถ 1 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที

สถานีรถไฟ

ขึ้นรถไฟ JR สายยามาโนเตะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สถานีรถไฟอากิฮาบาระ (Akihabara Station)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที เปลี่ยนสายรถ 1 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 65 นาที

สถานีรถไฟ JR อากิฮาบาระ

ขึ้นรถไฟ JR สายยามาโนเตะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สถานีรถไฟโยโกฮามะ (Yokohama Station)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที เปลี่ยนสายรถ 1 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

สถานีรถไฟ JR โยโกฮามะ

ขึ้นรถไฟ JR สายโทไกโดหรือรถไฟ JR สายเคฮินโทโฮคุ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 - 36 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สนามบินนาริตะ (Narita Airport)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 80 นาที เปลี่ยนสายรถ 1 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 65 นาที

สนามบินนาริตะ

ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
สนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport)การเดินทางโดยรถไฟ : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เปลี่ยนสายรถ 2 ครั้ง
การเดินทางโดยรถโดยสาร : ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

สนามบินฮาเนดะ

ขึ้นรถไฟโตเกียวโมโนเรล
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 23 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR ฮามามัตสึโจ

ขึ้นรถไฟ JR สายยามาโนเตะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว

ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

เดินประมาณ 5 นาที

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

Close
  • เวลาที่ระบุเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น
    เวลาที่ระบุยังไม่รวมเวลาเปลี่ยนสายรถ