โดยรถโดยสาร
สถานี JR โตเกียว

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

สถานีโตเกียว ทางออกทิศใต้ฝั่งยาเอสุ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5(วันธรรมดา)
8 20 50
9 20 50
10 10
  Close
  สถานีโตเกียว ทางออกทิศใต้ฝั่งยาเอสุ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5(วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  8 20
  9 20
  10 10
   Close

   ป้ายรถโดยสาร

   bus terminal

   สถานีโตเกียว ทางออกทิศใต้ฝั่งยาเอสุ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5

   เวลาที่กำหนด

   ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

   ขากลับ

   ตารางเวลา

   จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1 (วันธรรมดา)
   15 25
   16 30
   17 35
   18 35
    Close
    จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1 (วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    16 30
    17 -
    18 35
     Close

     ป้ายรถโดยสาร

     Tokyo Disneyland Bus Stop

     จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1 

     เวลาที่กำหนด

     ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ถึงสถานีโตเกียว

     ค่าโดยสาร

     ผู้ใหญ่ 720 เยน (เที่ยวเดียว)
     เด็ก 360 เยน (เที่ยวเดียว)

     Fare

     Adult ¥720 (one-way)
     Child ¥360 (one-way)

     ติดต่อสอบถาม

     Keisei Bus Service 047-470-6071
     Tokyo Bay City Bus Service 047-352-2111
     • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
     • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
     • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร
     • ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม และ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม จะใช้ตารางเดินรถเวลาเดียวกับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์