โดยรถโดยสาร
โตเกียวสกายทรีทาวน์

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 3 โตเกียวสกายทรีทาวน์
6 50
7 10 30
8 10
9 10 50
10 30
11 30
12 30
13 40
14 40
15 30
16 10 40
17 20
18 20
19 10 50
20 50
21 50
  Close

  ป้ายรถโดยสาร

  bus terminal

  จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 3 โตเกียวสกายทรีทาวน์

  เวลาที่กำหนด

  ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

  ขากลับ

  ตารางเวลา

  จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1
  7 00 50
  8 50
  9 30 55
  10 25 55
  11 30
  12 30
  13 40
  14 30
  15 30
  16 20
  17 15
  18 10 45
  19 40
  20 50
  21 35
  22 10
   Close

   ป้ายรถโดยสาร

   Tokyo Disneyland Bus Stop

   จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1 

   เวลาที่กำหนด

   ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงโตเกียวสกายทรีทาวน์

   ค่าโดยสาร

   ผู้ใหญ่ 800 เยน (เที่ยวเดียว)
   เด็ก 400 เยน (เที่ยวเดียว)

   ติดต่อสอบถาม

   Tobu Bus Central 03-3899-0801
   Keisei Bus Service 03-3691-0935
   • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
   • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
   • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร