โดยรถโดยสาร
ชินจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินัล (สถานีชินจูกุ)

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

ออกจากชินจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินัล(สถานีชินจูกุ)
6 40
7 00 20 40
8 10 30 50
9 10 30 50
10 20
11 00
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

ออกจากชินจูกุเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินัล(สถานีชินจูกุ)

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 1,000 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 500 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Keisei Bus Service 03-3691-0935
JR Bus Service Kanto 03-3844-1950
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร