โดยรถโดยสาร
สถานีรถไฟ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

ออกจากป้ายรถโดยสารหมายเลข 7 ทางออกทิศตะวันตกสถานีอิเคะบุคุโระ
6 05 45
7 15 45
8 -
9 10 40
10 10 40
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

ออกจากป้ายรถโดยสารหมายเลข 7 ทางออกทิศตะวันตกสถานีอิเคะบุคุโระ

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ขากลับ

ตารางเวลา

ออกจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ายรถ โดยสารหมายเลข 2
16 35
17 35
18 35
19 35
20 30
21 10 50
22 20
Close

ป้ายรถโดยสาร

Tokyo Disneyland Bus Stop

ออกจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ายรถ โดยสารหมายเลข 2

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาทีไปยังสถานี Ikebukuro

Time required

About 55 min. to Ikebukuro Station

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 1,000 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 500 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Keisei Bus Service 03-3691-0935
Keisei Transit Bus Service 047-306-7211
Kokusai Kogyo 048-421-1411
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร