โดยรถโดยสาร
สถานี JR อากิฮาบาระ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากลานขนส่งฝั่งทิศตะวันออก ทางออกกลางสถานี JR อากิฮาบาระ(วันธรรมดา)
9 40
  Close
  จากลานขนส่งฝั่งทิศตะวันออก ทางออกกลางสถานี JR อากิฮาบาระ(วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  9 40
   Close

   ป้ายรถโดยสาร

   bus terminal

   จากลานขนส่งฝั่งทิศตะวันออก ทางออกกลางสถานี JR อากิฮาบาระ

   เวลาที่กำหนด

   ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

   ขากลับ

   ตารางเวลา

   จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1 (วันธรรมดา)
   15 25
   16 30
   17 35
    Close
    จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1(วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    16 30
     Close

     ป้ายรถโดยสาร

     Tokyo Disneyland Bus Stop

     จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 1

     เวลาที่กำหนด

     ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ถึงสถานีอากิฮาบาระ

     ค่าโดยสาร

     ผู้ใหญ่ 720 เยน (เที่ยวเดียว)
     เด็ก 360 เยน (เที่ยวเดียว)

     ติดต่อสอบถาม

     Keisei Bus Service 047-470-6071
     Tokyo Bay City Bus Service 047-352-2111
     • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
     • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
     • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร