โดยรถโดยสาร
สนามบินฮาเนดะ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

行き

時刻表

จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5
7 35
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 50
14 50
15 50
16 50
17 50
Close
จากอาคารผู้โดยสาร 1 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6
7 50
8 35 45 55
9 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 20 35 50
14 05 15 25 35 50
15 05 20 35 50
16 05 20 35 50
17 05 20 35 50
18 05 25 45
19 05
Close
จากอาคารผู้โดยสาร 2 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6
7 45
8 30 40 50
9 00 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 15 30 45
14 00 10 20 30 45
15 00 15 30 45
16 00 15 30 45
17 00 15 30 45
18 00 20 40
19 00
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ป้ายรถโดยสารหมายเลข 5

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสาร 1 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6

bus terminal

จากอาคารผู้โดยสาร 2 ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 830 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 420 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Limousine Bus Service 03-3665-7220
Keikyu Bus Service 03-3790-2631
Tokyo Bay City Bus Service 047-352-2111
Keisei Bus Service 03-3691-0935
Limousine Passenger Service 0476-73-6071
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร