ติดต่อสอบถาม/การจอง

お気に入り
ติดต่อสอบถามประเภทต่างๆ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เวลาให้บริการ : 9:00 - 17:00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เวลาเปิดทำการของสวนสนุก/สภาพความแออัด, ราคาบัตร เป็นต้น
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ :+81-45-330-5211
PHS, โทรศัพท์ IP บางส่วน, โทรศัพท์ระหว่างประเทศ กรุณาโทร 045-330-5211
(รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้)
เลขที่ 1-1 ไมฮามะ เมืองอุรายาสุ จังหวัดชิบะ 279-8511

 • กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนโทรออก
 • จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับฟังจากท่านและเนื้อหาการให้บริการของพนักงาน
 • 통หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

บริการสอบถามข้อมูลโดยระบบตอบรับอัตโนมัติได้ที่เบอร์

ตลอด 24 ชั่วโมง/ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 • หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

สถานที่ให้บริการบริเวณสวนสนุก

ศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
เมื่อลงสถานีไมฮามะแล้ว ขอเชิญท่านเยือนที่ศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ท่านสามารถปรึกษาเกี่ยวกับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทได้ทุกเรื่อง

 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้

Close
การจอง

ศูนย์บริการสำรองทั่วไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สำรองที่พัก, ทัวร์นำเที่ยว, ร้านอาหาร

เวลาทำการ :
สำรองที่พักพร้อมทัวร์นำเที่ยวหรือร้านอาหารล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 9:00 - 18:00 น.
สำรองที่นั่งสิทธิพิเศษของร้านอาหารล่วงหน้า หรือสอบถามเกี่ยวกับการจองทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น.

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ :+81-45-330-5711
PHS, โทรศัพท์ IP บางส่วน, โทรศัพท์ระหว่างประเทศ กรุณาโทร 045-330-5711
(รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้)

 • จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับฟังจากท่านและเนื้อหาการให้บริการของพนักงาน
 • เป็นต้นไป ที่นั่งสิทธิพิเศษของร้านอาหารภายในสวนสนุกสามารถสำรองได้เฉพาะทางเว็บไซต์สำรองที่พัก / ซื้อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • ศูนย์บริการสำรองทั่วไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนั้น เราจะโอนสายไปยังพนักงาน เพื่อตอบคำถามหรือให้คำแนะนำแก่ท่าน ภายหลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์ผ่านระบบแนะนำด้วยเสียงอัตโนมัติแล้ว

จองทางออนไลน์

สำรองที่พัก/ซื้อบัตรทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุก/สำรองที่พักหรือเวเคชันแพ็กเกจต่างๆได้ 
เมื่อสำรองที่พักของโรงแรมดิสนีย์ ท่านสามารถสำรองทัวร์นำเที่ยวหรือร้านอาหารล่วงหน้า หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถสำรองเวเคชันแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย

(ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

*เวลาทำการ : 5:00 - 3:00 น. ของวันถัดไป
(ตั้งแต่ 3:00 - 5:00 น. จะทำการปิดปรับปรุงระบบ)

สำรองที่พัก/ซื้อบัตรทางออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

สำรองที่นั่งร้านอาหารผ่านอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถรับประทานอาหารพร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงได้ที่ร้านอาหาร 2 แห่งภายในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เรารับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางออนไลน์สำหรับร้านอาหารทั้ง 2 แห่งนี้

*เวลาทำการ : 5:00 - 3:00 น. ของวันถัดไป
(ตั้งแต่ 3:00 - 5:00 น. จะทำการปิดปรับปรุงระบบ)

สำรองที่นั่งร้านอาหารผ่านอินเทอร์เน็ต (ภาษาอังกฤษ)

Close
การสำรองที่พัก

ท่านสามารถสำรองห้องพักของโรงแรมดิสนีย์, โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทออฟฟิเชียล และโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์ได้ที่ ศูนย์บริการสำรองทั่วไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท รับสำรองห้องพักตั้งแต่ 4 เดือนก่อนถึงวันที่เข้าพัก

โรงแรม :

<โรงแรมดิสนีย์> <โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทออฟฟิเชียล> <โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์>

ข้อควรระวังในการสำรองที่พักของโรงแรม

 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักหลังจากทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว
 • การยกเลิกการสำรองที่พัก จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก หากต้องการยกเลิกกรุณาแจ้งล่วงหน้า
  (ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม)
 • ผู้ที่ทำการจองหรือผู้ที่จะเข้าพักเท่านั้นที่จะสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่พักได้
 • กรณียกเลิกการสำรองที่พักโรงแรม ร้านอาหารหรือทัวร์นำเที่ยวที่ได้สำรองไว้ในเวลาเดียวกันก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการจองมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อตัวแทนผู้เข้าพัก (กรุณาใช้ชื่อของลูกค้าที่จะเข้าพัก)

  *กรณีที่ต้องการสำรองที่พักหลายห้อง จำเป็นต้องใช้ชื่อตัวแทนผู้เข้าพักตามจำนวนห้องพัก
  *ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 • ชื่อผู้จอง (ชื่อของท่านที่โทรศัพท์มาจอง)
 • จำนวนผู้เข้าพัก (จำนวนผู้ใหญ่, จำนวนเด็ก)

  *กรุณาแจ้งอายุของเด็กที่จะเข้าพักด้วย

 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ (ตัวแทนผู้เข้าพักหรือผู้จอง)
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารยืนยันการจอง (จะส่งให้ท่านประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนถึงวันเข้าพัก เพื่อยืนยันรายละเอียดการจอง)

Close
การรับฝากและส่งคืนของหาย

กรณีออกจากสวนสนุกไปแล้ว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เวลาให้บริการ : 9:00 - 17:00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เวลาเปิดทำการของสวนสนุก/สภาพความแออัด, ราคาบัตร เป็นต้น
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ :+81-45-330-5211
PHS, โทรศัพท์ IP บางส่วน, โทรศัพท์ระหว่างประเทศ กรุณาโทร 045-330-5211
(รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้)
เลขที่ 1-1 ไมฮามะ เมืองอุรายาสุ จังหวัดชิบะ 279-8511

 • กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนโทรออก
 • จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับฟังจากท่านและเนื้อหาการให้บริการของพนักงาน
 • 통หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

ภายในสวนสนุก

กรุณาติดต่อพนักงานที่อยู่ใกล้ท่าน หรือไปที่เมนสตรีทเฮาส์

Close