โรงแรม Oriental Hotel Tokyo Bay

お気に入り

โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์

โรงแรม Oriental Hotel Tokyo Bay
โรงแรม Oriental Hotel Tokyo Bay
โรงแรม Oriental Hotel Tokyo Bay
  • มีรถโดยสารเวียนรับ-ส่งฟรีสำหรับผู้เข้าพัก

โรงแรมแนะนำ

โรงแรม Oriental Hotel Tokyo Bay เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทกลางเมืองที่พร้อมต้อนรับเกสท์กลุ่มครอบครัวอย่างอบอุ่นด้วยชั้นห้องพักและห้องพักโดยเฉพาะสำหรับเกสท์ที่เข้าพักพร้อมเด็กทารกหรือเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ยังมีห้องพักอีกหลากหลายประเภท อาทิ ห้องพักที่ตกแต่งภายในด้วยความประณีต ให้บรรยากาศอันแสนสงบและผ่อนคลาย หรือห้องพักที่สามารถเข้าพักได้ถึง 6 ท่าน พร้อมรองรับทั้งเกสท์กลุ่มผู้หญิง ครอบครัว และคู่รัก อีกทั้ง โรงแรมยังเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ JR ชินอุรายาสุ และรถโดยสารเวียนรับ-ส่งฟรีจากโรงแรมถึงสวนสนุกก็มีเที่ยวรถจำนวนมาก ให้ทุกท่านสามารถเดินทางในบริเวณโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทได้อย่างสะดวกสบาย

แพ็กเกจที่พัก

ขอแนะนำ "โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพ็กเกจ" แพ็กเกจที่พักอย่างเป็นทางการของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ในทุกแพ็กเกจท่านจะได้รับบัตรเข้าสวนสนุก พร้อมด้วยบัตรฟาสท์พาสที่จะช่วยประหยัดเวลาเข้าแถวรอแอทแทรคชัน ให้ท่านสามารถเที่ยวชมสวนสนุกได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพัก

นอกจากจะมีร้านจำหน่ายสินค้าของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท "ดิสนีย์แฟนตาซี" ภายในโรงแรมแล้ว ท่านยังสามารถใช้บริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งฟรีได้ด้วยเช่นกัน

แผนที่/การเดินทาง

แผนที่/การเดินทาง

สำหรับการเดินทางระหว่างโรงแรมและโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งฟรีจากโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์ถึงบัสเทอร์มินัลของสวนสนุกแต่ละแห่ง (จากโรงแรมถึงโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)