สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์

お気に入り

รถโดยสารเวียนรับ-ส่งโรงแรมพาร์ตเนอร์

ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งระหว่างโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีบัสเทอร์มินัลทั้งสองแห่งได้โดยไม่เสียค่าบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีถึงโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ซึ่งจะทำให้การเดินทางของท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  • * ไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่งรถโดยสารเวียนรับ-ส่งโรงแรมพาร์ตเนอร์ กรุณาสอบถามรายละเอียดเวลาเดินรถได้ที่โรงแรมแต่ละแห่ง
    จะปิดรับเมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวน
  • * อาจมีกรณีที่ไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ตามเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
  • * หากเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยใดๆที่เป็นเหตุให้ต้องหยุดเดินรถโดยสาร ทางเราไม่ขอรับประกันยานพาหนะขนส่งที่จะใช้ทดแทนให้ท่านได้

การจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกภายในโรงแรม

สามารถติดต่อขอซื้อบัตรเข้าสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีได้ภายในโรงแรม หรือแลกวอชเชอร์ท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวเป็นบัตรเข้าสวนสนุกได้

*ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เป็นต้นไป โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทพาร์ตเนอร์จะงดให้บริการการแลกวอชเชอร์ท่องเที่ยวที่ซื้อจากบริษัทท่องเที่ยวเป็นบัตรเข้าสวนสนุก

บริการข้อมูลข่าวสารของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ภายในโรงแรม เรามีบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิด-ปิดทำการของสวนสนุก รายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบริเวณพื้นที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เลือกซื้อสินค้าสบายๆ ภายในร้านค้าของโรงแรม

สามารถหาซื้อสินค้าตัวละครดิสนีย์ที่วางขายในสวนสนุกได้ภายในร้าน “ดิสนีย์แฟนตาซี” ซึ่งเป็นร้านค้าของโรงแรม

แบ็กเกจเดลิเวอรีเซอร์วิส (มีค่าบริการ)

ท่านสามารถใช้บริการแบ็กเกจเดลิเวอรีเซอร์วิส โดยทางเราจะนำสัมภาระของท่านที่ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์โฮมเดลิเวอรีเซอร์วิส ชั้น 1 ของร้าน “บง โวยาจ” ซึ่งเป็นร้านค้าของดิสนีย์ที่ตั้งอยู่หน้าสถานีไมฮามะ บริการส่งถึงโรงแรมที่ท่านพัก 

ค่าธรรมเนียม : สัมภาระ 1 ชิ้น 410 เยน
เวลาที่สามารถฝากได้ : ตั้งแต่เวลาร้านบง โวยาจเปิดทำการ - 15:00 น.

ไม่รับส่งทรัพย์สินมีค่า, สิ่งของที่แตกหักง่าย และเครื่องดื่ม (รวมถึงสิ่งของที่อาจเกิดความเสียหายได้ เช่น โน้ตบุ๊ค เป็นต้น)