สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทกู๊ดเนเบอร์

お気に入り

บริการข้อมูลข่าวสารของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ภายในโรงแรม เรามีบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิด-ปิดทำการของสวนสนุก รายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบริเวณพื้นที่รีสอร์ท

บริการ “รถโดยสารเวียนรับ-ส่งโรงแรมกู๊ดเนเบอร์” ไม่เสียค่าบริการ (ต้องสำรองที่นั่ง)

ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งระหว่างโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทกู๊ดเนเบอร์กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีบัสเทอร์มินัลทั้งสองแห่งได้โดยไม่เสียค่าบริการ (เมื่อท่านถึงโรงแรม กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ฟรอนท์หรือกับพนักงานดูแลสัมภาระของโรงแรม โรงแรมบางแห่งสามารถโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้)

  • รถโดยสารเวียนรับ-ส่งโรงแรมกู๊ดเนเบอร์ใช้ระบบสำรองที่นั่ง กรุณาสอบถามรายละเอียด เช่น เวลาเดินรถ ได้ที่โรงแรมแต่ละแห่ง
    จะปิดรับเมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวน
  •  อาจไม่สามารถขึ้นรถโดยสารที่มีเครื่องหมายของโรงแรมกู๊ดเนเบอร์ติดอยู่ได้ในบางกรณี
  • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ตามเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
  •  หากเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยใดๆที่เป็นเหตุให้ต้องหยุดเดินรถโดยสาร ทางเราไม่ขอรับประกันยานพาหนะขนส่งที่จะใช้ทดแทนให้ท่านได้