แพ็กเกจที่ให้บริการ

お気に入り

บิบบิดิ บ็อบบิดิ บูติก
ภายในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

แพ็กเกจคิงดอม (มีบริการถ่ายภาพในสวนสนุก)のイメージ

แพ็กเกจคิงดอม (มีบริการถ่ายภาพในสวนสนุก)

ค่าบริการ :
59,400 เยน (84,780 เยน) (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
60,500 เยน (86,350 เยน) (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 105 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจคิงดอมのイメージ

แพ็กเกจคิงดอม

ค่าบริการ :
42,660 เยน (68,040 เยน) (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
43,450 เยน (69,300 เยน) (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 75 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจแคสเซิล (มีบริการถ่ายภาพในสวนสนุก)のイメージ

แพ็กเกจแคสเซิล (มีบริการถ่ายภาพในสวนสนุก)

ค่าบริการ :
54,000 เยน (79,380 เยน) (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
55,000 เยน (80,350 เยน) (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 105 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจแคสเซิลのイメージ

แพ็กเกจแคสเซิล

ค่าบริการ :
37,260 เยน (62,640 เยน) (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
37,950 เยน (64,800 เยน) (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 75 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจแคร์เรจのイメージ

แพ็กเกจแคร์เรจ

ค่าบริการ :
28,620 เยน (54,000 เยน) (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
29,150 เยน (55,000 เยน) (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 45 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
 • หมายเหตุ : ราคาในวงเล็บที่ระบุข้างต้นเป็นอัตราค่าบริการสำหรับกรณีที่ท่านเลือกชุดเดรสพิเศษ

บิบบิดิ บ็อบบิดิ บูติก
ภายในโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel

แพ็กเกจแคสเซิลのイメージ

แพ็กเกจแคสเซิล

ค่าบริการ :
36,720 เยน (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
37,400 เยน (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 75 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจแคร์เรจのイメージ

แพ็กเกจแคร์เรจ

ค่าบริการ :
28,620 เยน (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
29,150 เยน (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 45 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close
แพ็กเกจคราวน์ のイメージ

แพ็กเกจคราวน์

ค่าบริการ :
9,180 เยน (สำหรับการใช้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2019)
9,350 เยน (สำหรับการใช้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป)
เวลาที่ใช้ : ประมาณ 30 นาที

สิ่งที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้

 • พาเล็ตต์เครื่องสำอางที่ท่านสามารถนำกลับบ้านได้เป็นตลับเดียวกันกับที่ใช้ในตอนแต่งหน้าเพื่อแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิง
 • เครื่องประดับผมจะปรับเปลี่ยนตามชุดเดรสที่ท่านเลือก
Close

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก