Menyaksikan Pertunjukan yang Memerlukan Undian

お気に入り

Pengundian dilangsungkan di Tomorrowland Hall, satu kali untuk setiap jenis pertunjukan dalam satu hari bagi setiap rombongan setelah memasuki Taman Rekreasi.

 • Tergantung kondisi operasional pengundian dapat ditiadakan.
  Ketika tidak dilangsungkan pengundian, silakan mendatangi langsung tempat pertunjukan, setelah seluruh anggota rombongan yang hendak menyaksikan bersama berkumpul lengkap. Tempat akan ditutup apabila jumlah penonton telah memenuhi kapasitas.
 • Satu orang dewasa dapat memangku satu anak berusia 3 tahun ke bawah untuk ikut menyaksikan.
  Bagi anak berusia di bawah 3 tahun yang memerlukan kursi, atau bagi yang tidak memungkinkan (termasuk bila satu orang dewasa dengan dua anak atau lebih), silakan menghubungi Cast Member di Tomorrowland Hall sebelum mengikuti pengundian.
 • Isi pertunjukan, cara pengundian, cara menyaksikan, dan sebagainya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya berdasarkan kondisi operasional hari itu. Untuk keterangan selengkapnya silakan menghubungi Cast Member pada hari kunjungan Anda.

Cara Pengundian di Tomorrowland Hall

座席抽選場所のイメージ
 • Pengundian di Tomorrowland Hall (tanda ○ berwarna oranye di dalam peta) diadakan dari Taman Rekreasi buka hingga 30 menit sebelum setiap pertunjukan dimulai.
 • Tiket Pass Taman Rekreasi pada hari kunjungan diperlukan untuk mengikuti undian. Mohon membawa tiket Pass Taman Rekreasi seluruh anggota rombongan yang hendak menyaksikan bersama.
 • Setiap rombongan dapat mengikuti pengundian satu kali untuk setiap jenis pertunjukan dalam satu hari.
 • Bagi Pengunjung yang terpilih undian akan mendapat tiket kursi reservasi dengan nomor kursi tercantum. Ketika memasuki tempat pertunjukan, Pengunjung dimohon menunjukkan tiket kursi reservasi atau Tiket Pass Taman Rekreasi yang telah digunakan dalam pengundian.