Untuk Menyaksikan Pertunjukan yang Memerlukan Pengundian

お気に入り
Regarding the ticket lottery

Pengundian dilangsungkan di Tomorrowland Hall, satu kali untuk setiap jenis pertunjukan dalam satu hari bagi setiap rombongan setelah memasuki Taman Rekreasi.

  • Pengundian dapat ditiadakan tergantung pada kondisi operasional.
  • Ketika tidak dilangsungkan pengundian, silakan mendatangi langsung tempat pertunjukan lengkap dengan seluruh anggota rombongan yang hendak menyaksikan bersama. Tempat akan ditutup apabila jumlah penonton telah memenuhi kapasitas.
  • Bagi satu orang dewasa yang hendak menyaksikan bersama dua anak atau lebih yang berusia tiga tahun ke bawah, silakan menghubungi Cast Member di Tomorrowland Hall sebelum mengikuti pengundian.
  • Isi pertunjukan, cara pengundian, cara menyaksikan dan lainnya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya tergantung pada kondisi operasional. Untuk keterangan selengkapnya, silakan menghubungi Cast Member pada hari kunjungan Anda.

Cara Pengundian di Tomorrowland Hall

Cara Pengundian di Tomorrowland Hall
  • Pengundian di Tomorrowland Hall (tanda ● berwarna oranye di dalam peta) dapat dilakukan sejak Taman Rekreasi buka hingga 45 menit sebelum setiap pertunjukan dimulai.
  • Tiket Taman Rekreasi yang telah digunakan untuk masuk ke Taman Rekreasi pada hari kunjungan diperlukan untuk mengikuti undian. Mohon menyiapkan tiket Taman Rekreasi seluruh anggota rombongan yang hendak menyaksikan bersama.
  • Bagi yang terpilih undian, mohon menunjukkan tiket Taman Rekreasi yang telah digunakan dalam pengundian ketika memasuki tempat pertunjukan atau area menonton.