ไนท์พาสปอร์ต

เป็นพาสปอร์ตที่คุ้มค่าสำหรับท่านที่อยากเที่ยวชมสวนสนุกตอนกลางคืน
(ไม่สามารถใช้สำหรับเที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้ในวันเดียวกัน)

ประเภทของไนท์พาสปอร์ตจะแตกต่างกันขึ้นกับวันหรือสวนสนุกที่ท่านจะเที่ยวชม
กรุณาตรวจสอบประเภทพาสปอร์ตของวันที่ท่านจะมาเยือนสวนสนุกได้ที่ ปฏิทินวันและเวลาทำการ
อนึ่ง อาจมีการระงับการจำหน่ายบัตรดังกล่าวในบางวัน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า

ท่านสามารถใช้เวลาอย่างเพลิดเพลิน ไปกับการชมความสวยงามตระการตาของความบันเทิงยามค่ำคืน อาทิเช่น ขบวนพาเหรดประดับไฟ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์อิเล็กทริเคิลพาเหรด ดรีมไลทส์” อีกทั้งยังสามารถใช้บริการของแอทแทรคชันที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นหรือการแสดงต่างๆได้อย่างจุใจจนถึงเวลาสวนสนุกปิดทำการ นอกจากนี้ ที่โตเกียวดิสนีย์ซีท่านยังสามารถลิ้มรสเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมชื่นชมทัศนียภาพยามค่ำคืนร่วมกับเพื่อนๆอีกด้วย

สตาร์ไลท์พาสปอร์ต อาฟเตอร์6พาสปอร์ต

ราคาบัตร:
ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 5,400 เยน
เด็กโต (อายุ 12 - 17 ปี) 4,700 เยน
เด็กเล็ก (อายุ 4 – 11 ปี) 3,500 เยน

วันและเวลาที่สามารถใช้บัตรได้:
ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ของวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(กรุณาตรวจสอบวันที่สามารถใช้บัตรได้ที่ ปฎิทินวันและเวลาทำการ)

สามารถใช้บัตรได้ที่:
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์ซี

ราคาบัตร:
4,200 เยน
(ผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก ราคาเท่ากัน)

วันและเวลาที่สามารถใช้บัตรได้:
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันธรรมดา
(กรุณาตรวจสอบวันที่สามารถใช้บัตรได้ที่ ปฎิทินวันและเวลาทำการ)

สามารถใช้บัตรได้ที่:
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์ซี

- สถานที่จำหน่ายบัตร

» สถานที่จำหน่าย/วิธีซื้อบัตรรายวันและบัตรล่วงหน้า
» ซื้อบัตรทางออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

* บัตรรายวันของสตาร์ไลท์พาสปอร์ตและอาฟเตอร์6พาสปอร์ตนั้น จะเปิดจำหน่ายที่ช่องจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 30 นาทีก่อนสวนสนุกเปิดทำการ
* ท่านที่มีบัตรเข้าซึ่งไม่ได้ระบุวันเข้าสวนสนุก อาจเกิดเหตุล่าช้าในการเข้าชมหากมีผู้มาเยือนสวนสนุกจำนวนมากจนเกิดความแออัด