มัลติเดย์พาสปอร์ต

มัลติเดย์พาสปอร์ต คือ บัตรที่สามารถใช้เที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งต่อเนื่อง 2, 3 หรือ 4 วัน สำหรับ 3เดย์ และ 4เดย์เมจิกพาสปอร์ต ในวันที่ 3 และวันที่ 4 ท่านจะสามารถเที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งภายในวันเดียวกันได้อย่างอิสระ นับเป็นสิทธิพิเศษสุดสำหรับท่านที่จะมาพำนักที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท เพราะยิ่งเพิ่มวันยิ่งคุ้มราคา

* วันที่ 1 และวันที่ 2 ไม่สามารถเที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกันได้อย่างอิสระ
* 2เดย์พาสปอร์ต ไม่สามารถเที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกันได้อย่างอิสระ

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4

2เดย์พาสปอร์ต

3เดย์เมจิกพาสปอร์ต

4เดย์เมจิกพาสปอร์ต

สามารถเที่ยวชมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่ง สามารถเที่ยวชมและไปมาระหว่างสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีได้อย่างอิสระ
ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
อายุ 18 ปีขึ้นไป
เด็กโต
(มัธยมต้น/มัธยมปลาย)
อายุ 12 - 17 ปี
เด็กเล็ก
(อนุบาล/ประถม)
อายุ 4 – 11 ปี
2เดย์พาสปอร์ต 13,200 เยน 11,600 เยน 8,600 เยน
3เดย์เมจิกพาสปอร์ต 17,800 เยน 15,500 เยน 11,500 เยน
4เดย์เมจิกพาสปอร์ต 22,400 เยน 19,400 เยน 14,400 เยน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าสวนสนุกได้โดยไม่เสียค่าเข้า

มาอัพเกรดพาสปอร์ตของท่านกันเถอะ!

เที่ยว 1 วันยังไม่พอ! อยากเที่ยวต่ออีก 1 วัน! เรามาอัพเกรดพาสปอร์ตกันเถอะ! วิธีการนั้นแสนง่าย เพียงแค่ท่านชำระเงินส่วนต่างระหว่างพาสปอร์ตที่ท่านมีอยู่กับประเภทมัลติเดย์พาสปอร์ตที่ท่านต้องการเพียงเท่านั้น

ตัวอย่างประเภทบัตรที่จะอัพเกรด ผู้ใหญ่
อายุ 18 ปีขึ้นไป
เด็กโต
(มัธยมต้น/มัธยมปลาย)
อายุ 12 - 17 ปี
เด็กเล็ก
(อนุบาล/ประถม)
อายุ 4 – 11 ปี
1เดย์พาสปอร์ต

2เดย์พาสปอร์ต
5,800 เยน 5,200 เยน 3,800 เยน
2เดย์พาสปอร์ต

3เดย์เมจิกพาสปอร์ต
4,600 เยน 3,900 เยน 2,900 เยน
3เดย์เมจิกพาสปอร์ต

4เดย์เมจิกพาสปอร์ต
4,600 เยน 3,900 เยน 2,900 เยน

แน่นอนว่าท่านสามารถอัพเกรดจาก1เดย์พาสปอร์ตเป็น3เดย์เมจิกพาสปอร์ต หรือจาก2เดย์พาสปอร์ตเป็น4เดย์เมจิกพาสปอร์ตได้เช่นกัน

ช่องบริการอัพเกรดพาสปอร์ต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการอัพเกรดพาสปอร์ต

  • การอัพเกรดไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ประเภทของบัตร หรือในวันที่มีคนเยือนสวนสนุกจำนวนมากจนเกิดความแออัด (รวมถึงวันที่คาดการณ์ว่าจะมีคนเยือนสวนสนุกจำนวนมาก)
  • บัตรที่ใช้แล้วไม่สามารถนำมาอัพเกรดได้
  • ท่านที่ต้องการอัพเกรดพาสปอร์ตภายหลังจากเข้าสวนสนุกแล้ว สามารถทำได้ที่ช่องบริการ [ด้านในสวนสนุก] ตามที่ระบุไว้ด้านบน
  • โปรดระมัดระวัง ท่านจะไม่สามารถอัพเกรด1เดย์พาสปอร์ตได้ หากท่านออกจากสวนสนุกไปแล้ว
  • การอัพเกรดพาสปอร์ตหลังออกจากสวนสนุกแล้ว ท่านสามารถอัพเกรดพาสปอร์ตได้เฉพาะกรณีที่มียอดวันคงเหลือของพาสปอร์ตประเภท2เดย์พาสปอร์ตขึ้นไปเท่านั้น
  • ระยะเวลาเปิดให้บริการของแต่ละช่องบริการจะแตกต่างกันออกไป และช่องบริการภายในสวนสนุกจะงดให้บริการหลังจากสวนสนุกปิดทำการ
  • รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับพนักงานได้ที่ช่องบริการ

ท่านรู้จัก “มัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียล” ซึ่งเป็นบัตรเข้าสวนสนุกชนิดพิเศษที่สามารถไปมาระหว่างสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้อย่างอิสระตั้งแต่วันแรกหรือไม่?
การซื้อมัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียล

- หากท่านเข้าพักที่โรงแรมของดิสนีย์ ท่านจะสามารถซื้อมัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียลได้!
*สามารถอัพเกรดพาสปอร์ตได้ภายในโรงแรมของดิสนีย์