พาสปอร์ตรายปี

“พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง” ท่านสามารถเที่ยวชมสวนสนุกทั้ง 2 แห่งอย่างเพลิดเพลินกี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา 1 ปี

“พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง” ทำให้ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกัน ท่านอาจมาเยือนเพื่อชมการแสดงหรือใช้บริการร้านอาหารเพียงอย่างเดียว หรืออาจแวะเที่ยวหลังเลิกงานอย่างสบายๆ ท่านสามารถใช้พาสปอร์ตนี้ได้อย่างอิสระตามใจประสงค์ เชิญมาสัมผัสความสนุกสนานของสวนสนุกที่เต็มไปด้วยแอทแทรคชันใหม่ๆ และโปรแกรมความบันเทิงมากมายกันอย่างเต็มที่ ด้วยพาสปอร์ตรายปีกันเถอะ!!
“พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี” และ “พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์” ออกวางจำหน่ายแล้ว!

ซีเนียร์พาสปอร์ตสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ก็ออกวางจำหน่ายแล้วเช่นกัน!
ท่านสามารถซื้อพาสปอร์ตรายปีเพื่อเป็นของขวัญแด่คุณพ่อคุณแม่และคนที่ท่านรัก

รายละเอียดพาสปอร์ตรายปี
ประเภทบัตร พาสปอร์ตรายปี
สำหรับสวนสนุก 2 แห่ง
พาสปอร์ตรายปี
โตเกียวดิสนีย์ซี
พาสปอร์ตรายปี
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ราคาบัตร ผู้ใหญ่และเด็กโต 93,000 เยน
เด็กเล็ก 60,000 เยน
ผู้สูงอายุ 79,000 เยน
(อายุ 65 ปีขึ้นไป)
ผู้ใหญ่และเด็กโต 63,000 เยน
เด็กเล็ก 41,000 เยน
ผู้สูงอายุ 53,000 เยน
(อายุ 65 ปีขึ้นไป)
ผู้ใหญ่และเด็กโต 63,000 เยน
เด็กเล็ก 41,000 เยน
ผู้สูงอายุ 53,000 เยน
(อายุ 65 ปีขึ้นไป)
สวนสนุกที่กำหนด โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์ซี
 • สามารถเข้าสวนสนุกได้ทั้งสองแห่งในวันเดียวกัน
 • ไม่สามารถใช้ในช่วงที่มีการจำกัดจำนวนคนเข้าสวนสนุก
โตเกียวดิสนีย์ซี โตเกียวดิสนีย์แลนด์
สถานที่จำหน่าย/
รับพาสปอร์ตรายปี
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก (ด้านนอกสวนสนุก)
(1 ชั่วโมงก่อนสวนสนุกเปิดทำการ – 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิดทำการ)

ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (ภายในอิกสเพียรี)
(8:00 - 21:00 น.)

[ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้]

 • สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของพาสปอร์ตที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นได้
 • ใช้ได้ในช่วงเวลาทำการปกติของสวนสนุกที่กำหนดเท่านั้น
 • ไม่สามารถเลือกแบบของบัตรพาสปอร์ตรายปีได้
 • สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6 ราคาพาสปอร์ตจะเป็นราคาสำหรับ “เด็กเล็ก” เมื่อมีการออกพาสปอร์ตรายปีภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีการศึกษานั้น หากมีการออกพาสปอร์ตรายปีในวันที่ 1 เมษายนของปีที่เด็กจะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ราคาพาสปอร์ตจะเป็นราคาตามราคา “ผู้ใหญ่และเด็กโต”
 • ราคาของพาสปอร์ตรายปีจะกำหนดตามอายุของผู้ถือพาสปอร์ต ณ ตอนออกพาสปอร์ต เพราะฉะนั้น ท่านควรระมัดระวังเมื่อซื้อวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี กรุณาตรวจสอบอายุผู้ถือพาสปอร์ตว่า จะมีอายุเท่าไร ณ ตอนออกพาสปอร์ต
 • การทำพาสปอร์ตรายปีทุกประเภท ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ (หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ทางการญี่ปุ่นออกให้) ที่มีชื่อและวันเดือนปีเกิดระบุไว้เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 • หากท่านไม่ยื่นเอกสารยืนยันตัวบุคคล จะไม่สามารถทำพาสปอร์ตรายปีได้
 • ท่านสามารถต่ออายุพาสปอร์ตรายปีได้เฉพาะบัตรประเภทเดียวกันเท่านั้น และสามารถต่ออายุได้ก่อนถึงวันหมดอายุ 1 เดือน
 • ในการต่ออายุพาสปอร์ตรายปี ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวบุคคล แต่ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิมที่เคยให้ไว้ในครั้งก่อน อาจต้องขอเวลาเพื่อตรวจสอบ
 • อนึ่ง พาสปอร์ตรายปีที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ กรุณาแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคลเพื่อทำพาสปอร์ตใหม่อีกครั้ง
 • หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนพาสปอร์ตรายปีแบบแนวตั้ง เป็นพาสปอร์ตรายปีแบบแนวนอน ท่านจำเป็นต้องถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง และสามารถทำได้หลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป

วิธีซื้อบัตร

สามารถซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท หรือจุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์
หรือหากท่านซื้อวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี กรุณานำไปแลกเป็นพาสปอร์ตรายปีตัวจริงที่ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท หรือจุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • *กรุณาอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อพาสปอร์ตรายปี” เมื่อท่านจะทำการซื้อ
 • *วอชเชอร์ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จำหน่าย/รับบัตรในภายหน้า ดังนั้น ก่อนท่านซื้อบัตรกรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเรา หรือสอบถามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

สถานที่จำหน่ายวอชเชอร์

» ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
» จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
» ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะโตเกียวดิสนีย์ซี

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อพาสปอร์ตรายปี

 • วันหมดอายุของพาสปอร์ตรายปี คือ ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำพาสปอร์ตรายปี (อนึ่ง ในกรณีที่วันสุดท้ายของวันหมดอายุตรงกับวันหยุดของสวนสนุก ท่านสามารถใช้ได้ถึงวันทำการก่อนหน้าวันที่สวนสนุกปิดทำการ)
 • พาสปอร์ตรายปีสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาทำการตามปกติของโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ภายในวันหมดอายุที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาทำการพิเศษได้)
 • มีการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยรูปถ่ายใบหน้าเวลาเข้าสวนสนุก
 • ในกรณีที่ท่านออกจากสวนสนุกและประสงค์จะกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งในวันเดียวกัน กรุณาให้เจ้าหน้าที่ประทับตราที่มือบริเวณทางออก และกรุณาแสดงตราประทับพร้อมกับพาสปอร์ตรายปีบริเวณทางเข้า เมื่อท่านกลับเข้ามาอีกครั้ง
 • หากท่านลืมพกพาสปอร์ตรายปี กรุณาซื้อบัตรรายวันที่มีจำหน่ายตามปกติ
 • พาสปอร์ตรายปีสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของพาสปอร์ตที่มีชื่ออยู่เท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือให้ผู้อื่นยืมได้
 • หากท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ก่อความเดือดร้อนให้ลูกค้าท่านอื่นหรือหากท่านไม่ให้ความร่วมมือกับทางโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ทางเราอาจจำเป็นต้องขอยึดพาสปอร์ตรายปีของท่านคืนหรืออาจต้องเชิญท่านออกจากสวนสนุก
 • เกี่ยวกับการถูกขโมยและการทำพาสปอร์ตรายปีสูญหาย โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านถูกขโมยหรือทำพาสปอร์ตรายปีสูญหาย กรณีพาสปอร์ตรายปีของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาติดต่อศูนย์รับฝากและส่งคืนของหายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (047-305-3062) สำหรับพาสปอร์ตรายปีของโตเกียวดิสนีย์ซี กรุณาติดต่อศูนย์รับฝากและส่งคืนของหายของโตเกียวดิสนีย์ซี (047-305-3063) ทั้งนี้ การออกพาสปอร์ตใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ กรณีทำพาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่งสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์รับฝากและส่งคืนของหายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือศูนย์รับฝากและส่งคืนของหายของโตเกียวดิสนีย์ซี
 • สามารถต่ออายุพาสปอร์ตรายปีได้ ก่อนถึงวันหมดอายุ 1 เดือน
 • ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่งได้ในช่วงที่มีการจำกัดจำนวนคนเข้าสวนสนุก
 • หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนพาสปอร์ตรายปีแบบแนวตั้ง เป็นพาสปอร์ตรายปีแบบแนวนอน ท่านจำเป็นต้องถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง และสามารถทำได้หลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราได้รับจากการดำเนินงานของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท จะนำไปใช้ในแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ดังนี้ (1)สนับสนุนการให้บริการ (2)การพัฒนาสินค้าและการให้บริการ หรือการพัฒนาสินค้าใหม่ (3)แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ทางเราส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง แก่บุคคลที่ 3 เช่น บริษัทในเครือ บริษัท Disney Enterprises, Inc. ซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศอเมริกาและบริษัทอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในจุดประสงค์ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการส่งมอบข้อมูลเหล่านั้น จะกระทำดังต่อไปนี้ อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์ ท่านสามารถระงับการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทเหล่านี้ได้

<วิธีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล>
ส่งด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์
<ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมอบ>
(1) รายละเอียดที่ลูกค้าเขียนลงในแบบฟอร์ม เช่น ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
(2) ประวัติการใช้บริการของทางบริษัท
[ติดต่อสอบถามเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล]
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ที่อยู่ : เลขที่ 1-1 ไมฮามะ เมืองอุรายาสุ จังหวัดชิบะ 279-8511
โทรศัพท์ : 0570-00-8632 (เวลาทำการ : 9:00-19:00 น.)
สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือและ IP บางส่วน : 045-330-5211
สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ : +81-45-330-5211
*จะมีการบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาที่ลูกค้าสอบถาม และการบริการของพนักงานในการตอบข้อสงสัยของลูกค้า