สถานที่จำหน่าย/วิธีซื้อบัตรรายวันและบัตรล่วงหน้า

» ดูตารางราคาบัตรเข้าสวนสนุกได้ที่นี่

สถานที่จำหน่ายบัตรรายวัน

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มัลติเดย์พาสปอร์ต 1เดย์พาสปอร์ต ซีเนียร์พาสปอร์ต สตาร์ไลท์พาสปอร์ต อาฟเตอร์6พาสปอร์ต กรุ๊ปพาสปอร์ต
ช่องประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก
30 นาทีก่อนสวนสนุกเปิด - 2 ชม. ก่อนสวนสนุกปิด *1


*5


*5
-
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก
1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิด *2


*5


*5
-
ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ
1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 15:00 น. *4
- - - - -
โตเกียวดิสนีย์ซี มัลติเดย์พาสปอร์ต 1เดย์พาสปอร์ต ซีเนียร์พาสปอร์ต สตาร์ไลท์พาสปอร์ต อาฟเตอร์6พาสปอร์ต กรุ๊ปพาสปอร์ต
ช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ / ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้
30 นาทีก่อนสวนสนุกเปิด - 2 ชม. ก่อนสวนสนุกปิด *1


*5


*5
-
ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์ซี
1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 30 นาทีหลังจากสวนสนุกปิด*3


*5


*5
-
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 15:00 น. *4
- - - - -

» เกี่ยวกับพาสปอร์ตรายปี

● หมายถึง มีจำหน่าย

*1 อาจเปิดทำการเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น
*2 จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวันของวันนั้นหลังจากช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลักปิดทำการ
*3 จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวันของวันนั้นหลังจากช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ / ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้ปิดทำการ
*4 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับวัน
*5 กรุณาตรวจสอบวันที่สามารถใช้บัตรได้ที่ ปฎิทินวันและเวลาทำการ

  • อาจมีการระงับการจำหน่ายบัตรรายวัน ขึ้นอยู่กับสภาพความแออัดของสวนสนุก
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาจำหน่ายบัตรรายวัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เกสท์ที่เข้าพักที่โรงแรม Disney Ambassador Hotel, โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel หรือโรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทออฟฟิเชียล สามารถซื้อบัตรได้โดยตรงที่โรงแรม หรือที่เคาน์เตอร์บริการของโรงแรมภายในศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท สำหรับเกสท์ที่เข้าพักที่โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel สามารถซื้อบัตรได้โดยตรงที่โรงแรม (สามารถซื้อบัตรได้ตามจำนวนผู้เข้าพัก)
  • บัตรรายวัน คือบัตรที่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้เลย
  • บัตรรายวันของสตาร์ไลท์พาสปอร์ตและอาฟเตอร์6พาสปอร์ต จะเปิดจำหน่ายที่ช่องจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 30 นาทีก่อนสวนสนุกเปิดทำการ

วิธีซื้อบัตร

โตเกียวดิสนีย์ซี

กรุณามาที่ช่องจำหน่ายบัตร
ช่องจำหน่ายบัตรตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าโตเกียวดิสนีย์ซี
ขอให้ท่านมาที่นี่เป็นอันดับแรก
*สำหรับท่านที่มาเป็นคณะ 25 ท่านขึ้นไป กรุณาใช้บริการที่ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
การซื้อบัตร
กรุณาบอกประเภทบัตรและจำนวนบัตรกับพนักงานที่ช่องให้บริการ
ไปที่ประตูทางเข้าสวนสนุก
เมื่อซื้อบัตรแล้วให้นำไปที่ประตูทางเข้าสวนสนุก
จากนั้น ขอเชิญทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มกับการเที่ยวชมภายในโตเกียวดิสนีย์ซี!

สถานที่จำหน่ายบัตรล่วงหน้า

โตเกียวดิสนีย์แลนด์/โตเกียวดิสนีย์ซี
  มัลติเดย์พาสปอร์ต 1เดย์พาสปอร์ต ซีเนียร์พาสปอร์ต สตาร์ไลท์พาสปอร์ต อาฟเตอร์6พาสปอร์ต กรุ๊ปพาสปอร์ต
ซื้อบัตรทางออนไลน์
(ภาษาอังกฤษ)
-
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก

1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิด
-
โตเกียวดิสนีย์ซี
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ

1 ชม.ก่อนสวนสนุกเปิด – 15:00 น. *1
-
ศูนย์จำหน่ายบัตร
โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

8:00 - 21:00 น.
-
ดิสนีย์สโตร์ *2 -

» เกี่ยวกับพาสปอร์ตรายปี

*1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการของช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะโตเกียวดิสนีย์ซี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น
*2 ○ หมายถึง มีจำหน่ายในบางสาขา

  • บัตร1เดย์พาสปอร์ต ซีเนียร์พาสปอร์ต สตาร์ไลท์พาสปอร์ต มี 2 ประเภท คือ บัตรกำหนดวันเข้าสวนสนุกและบัตรเปิดซึ่งยังไม่กำหนดวันเข้าสวนสนุก(มีอายุ 1 ปี) สำหรับบัตรเปิด ท่านอาจไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้ในช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมากจนเกิดความแออัด ส่วนมัลติเดย์พาสปอร์ตและอาฟเตอร์6พาสปอร์ต จะมีเฉพาะบัตรประเภทกำหนดวันเข้าสวนสนุกเท่านั้น
  • บัตรประเภทกำหนดวัน จะออกจำหน่ายล่วงหน้า 2 เดือน
    (กรณีบัตรประเภทกำหนดวันซึ่งออกจำหน่ายล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันกำหนดเข้าสวนสนุก อาจมีการจำหน่ายหมดก่อน ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)
  • บัตรล่วงหน้า คือบัตรที่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้เลย