การเดินทาง

ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

รถไฟโมโนเรลที่เชื่อมต่อแต่ละสถานที่ภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

“ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์” คือ สายรถไฟโมโนเรลที่วิ่งวนรอบโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ท่านสามารถเดินทางจากสถานีไมฮามะของรถไฟสายJR ไปยังแต่ละสถานที่ภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

แผนผังเส้นทาง

노선도01

ออกจากช่องตรวจตั๋วรถไฟJR สถานีไมฮามะ (ทางออกทิศใต้) เดินไปทางด้านซ้ายจะเห็นสถานีรีสอร์ทเกตเวย์

พิมพ์

ค่าโดยสาร

ประเภทตั๋ว ผู้ใหญ่
(มัธยมต้นขึ้นไป)
อายุ 12 ปีขึ้นไป
เด็ก
(ประถม)
อายุ 6 – 11 ปี
ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว (ราคาเดียว)
ตั๋วโดยสารที่สามารถใช้นั่งวนได้สูงสุด 1 รอบ (เมื่อออกจากสถานีไปแล้วไม่สามารถนำตั๋วกลับมาใช้ได้อีก/ใช้ได้เฉพาะวันที่ออกตั๋วเท่านั้น)
260 เยน 130 เยน
บัตรโดยสารรายวัน
บัตรโดยสารที่สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟได้อย่างอิสระตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามจำนวนวันที่กำหนด
บัตรโดยสาร
ประเภท 1 วัน
650 เยน 330 เยน
บัตรโดยสาร
ประเภท 2 วัน
800 เยน 400 เยน
บัตรโดยสาร
ประเภท 3 วัน
1,100 เยน 550 เยน
บัตรโดยสาร
ประเภท 4 วัน
1,400 เยน 700 เยน
ตั๋วโดยสารประเภทเหมาจ่าย (ชุดละ 11 ใบ)
ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจำหน่ายเป็นชุดชุดละ 11 ใบ โดยสามารถซื้อได้ด้วยราคาตั๋ว 10 ใบ (ใช้ได้ 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋ว)
2,600 เยน 1,300 เยน

*มีจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือน
*สามารถใช้ “PASMO” “Suica” ได้
*ผู้ปกครองที่ถือตั๋ว 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ
*เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ
*การขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน
*หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกรงหรือกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางมาด้วย

เวลาเดินรถ

ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ให้บริการทุกๆ 4 – 13 นาที
ตารางเวลาของรถขบวนแรก/ขบวนสุดท้าย/การเดินรถของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สถานีรีสอร์ทเกตเวย์ 6:03 23:55
สถานีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6:05 23:57
สถานีเบย์ไซด์ 6:08 23:59
สถานีโตเกียวดิสนีย์ซี 6:12 24:04

*ให้บริการทุกๆ 4 นาที – 13 นาที (กำหนดการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือตามช่วงเวลา)
*รถไฟเที่ยวสุดท้ายสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรีสอร์ทเกตเวย์ ณ เวลา 24:07 น.